Notice: get_settings is deprecated since version 0.0! Use get_option() instead. in /home/doiwl/public_html/wp-includes/functions.php on line 2970

Notice: get_settings is deprecated since version 0.0! Use get_option() instead. in /home/doiwl/public_html/wp-includes/functions.php on line 2970

阿都拉:大马不建弯桥了

doiwl 13 April 2006 3:45 am

马来西亚真是boleh。毅然不建弯桥了。

Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk tidakmeneruskan pembinaan jambatan bagi menggantikan Tambak Johor. KeputusanKerajaan ini dibuat setelah mengambil kira suara dan sentimen rakyatMalaysia keseluruhannya terutama berkenaan bekalan pasir dan ruangudara. Kerajaan juga membuat keputusan untuk memberhentikan semuarundingan bersabit dengan jambatan tersebut.

http://www.pmo.gov.my/WebNotesApp/PMMain.nsf/c3f658732e3a11c8482570ec00283f46/f228976deda2e12d4825714e00233cb6?OpenDocument

Trackback URI |
Notice: comments_rss_link is deprecated since version 0.0! Use post_comments_feed_link() instead. in /home/doiwl/public_html/wp-includes/functions.php on line 2970
Comments RSS


Leave a Reply